Reisen (Afrika)

2023 (Namibia)

2022 (Namibia und Kapstadt)

2021 (Namibia)

2020 (Namibia)

2019 (Uganda und Tansania)

2018 (Kamerun)